விழிப்புணர்வு எப்படி கையாள வேண்டும்.

விழிப்புணர்வு இருப்பதற்கு அர்த்தங்கள் அதிகம் வாழ்க்கை மனம் பொருள் நிலைகள் மற்றும் மனவளர்ச்சி இதுபோல் புரிந்து கொள்ளும் விழிப்புணர்வு. புரிந்துகொள்ளமுடியாத விழிப்புணர்வுகள் இப்படியாக பல வழிகள் இருக்கின்றது

Read more

மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி பார்ப்போம் .

மகிழ்ச்சியாக அந்த மனநிலை எப்படி வைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பதை நாம் பார்ப்போம் உங்களை சுற்றி இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கவேண்டும்.  சாலையில் நடக்கும் போது

Read more

பெற்றோர் குழந்தையுடன் சேர்ந்திருப்பது.

பெற்றோர் உங்கள் குழந்தைகளிடம் ஒரு சில மணி நேரமாவது செலவிட வேண்டும் . உங்கள் குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள் .

Read more

Hesley Weight Machine/ Weighing Machine /

வெயிட் மிஷின் நமக்கு முக்கியம் தேவை. Weight Machine அன்பார்ந்த உலகத்தமிழ் பொதுமக்களே நண்பர்களே இன்றைய நான் பார்க்க வேண்டிய பொருள் வெயிட்டு மெஷின்  வெயிட் மிஷின்

Read more

ப்ளூடூத் எப்படி இயங்கும் என்பதை காணலாம்.

ப்ளூடூத் செய்வது கம்பியில்லாமல் இசையைக் கேட்பது கம்பியில்லாமல் பேசுவதும், ப்ளூடூத் ஆகும் நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும் சாதனங்களுக்கு இடையிலான கோப்புகளை பரிமாறிக் கொள்ளவும். ப்ளூடூத்

Read more