யோகா செய்வதினால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.

யோகா என்ற சொல்லுக்கு ஒன்று சேருதல் என்று பொருள் எல்லாமே உங்கள் அனுபவத்தில் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பது முழுப் பிரபஞ்சத்தையும் ,

உங்களுக்குள் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் உணரத் தொடங்கும்போது நீங்கள் யோகத்தில் இருக்கின்றீர்கள், என்று அர்த்தம்.

கோபம் என்பது பயிற்சி கிடையாது இந்த உடலை முறுக்கிக் கொள்வது முச்சை பிடித்துக்கொள்வது தலையில் நிற்பது இவையெல்லாம் யோகா.

 கிடையாது எல்லாமே உங்கள் அனுபவத்தில் நன்றாக வரும் போது உங்களுடைய இயல்பான தன்மையை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

 அதுதான் யோகா என்று சொல்கின்றார்கள் அதை அந்த நிலையை அடைவதற்கு பல வழிகள் இருக்கிறது. அது எப்படிப்பட்ட .

வழிமுறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த நிலையை நான் அடைவதற்கு ஒரு வழிமுறையை பயன்படும் ஆனால் அது யோகா என்று சொல்ல முடியும்.

எளிமையான யோகப் பயிற்சிகள் உப-யோகா என்பது ஆன்மீக பரிமாணத்தில் அதிகம் சாப்பிடாமல் ஒருவரின் உடல்நிலை மனநிலை.

 மற்றும் சக்தி நிலையில் இது சார்ந்து இருக்கிறது ஒருவர் முழுமையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான பல வழிமுறைகளில் இது ஒரு வழிமுறையாகும்.

 உடல்நிலை என்று நான் குறிப்பிடும் போது அதில் மனநிலையும் உணர்ச்சி நிலையும் சேர்ந்துதான் இதை குறிப்பிடுகிறேன்.

 சிலர் யோகாவை வெறுமனே கடும் பயிற்சியில் உடற்பயிற்சி போல் செய்வதற்கு பதிலாக உபயோகம் செய்யலாம் என்றால் அது ஒரு சக்தி.

 வாய்ந்த வழிமுறை அதனால் ஈர்க்கப்பட்ட பிறகு வேண்டுமானால் அவர்கள் யோகாவில் ஈடுபட லாம் நீங்கள் இரவில் நீங்கள் உறங்கும்போது.

 தட்டையான நிலையில் படுத்து அசைவில்லாமல் இருப்பீர்கள் அப்போது உங்கள் சக்தி நிலையிலும், மூட்டு இணைப்புகளில் ஒரு செயலின்மை.

 உருவாகின்றது அதனால் இயல்பான நிலை விட உங்கள் மூட்டுகளில் உயவுத் தன்மை லூப்ரிகேஷன் இல்லாமல் போகிறது. .

அப்படி அல்ல உயவுத் தன்மை இல்லை என்றால் உங்கள் மூட்டுகளை நீங்கள் நகர்த்தினாள் அது அதிக நாட்களுக்கு அந்த மூட்டுகள்.

 அதிக நாட்களுக்கு தாங்காது. எந்த மாதிரியான மூட்டுகளை இனிப்புகளை அவர் கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை பொறுத்தே உடல்நிலையில்.

 விடுதலை என்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. உடலின் நாடிகள் மூட்டுப் பகுதிகளில் மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாக இயங்குவதால்,.

 அனைத்து மூட்டுகளிலும் சக்தியில் சேகரிப்பு மையங்கள் போன்று இருக்கின்றன.

ஆனந்தமாக இருக்க தேவையான இரசாயனத்தை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் உருவாக்க முடிவு அதற்கு தான் யோகா வழி இயல்பிலேயே .

நீங்கள் ஆனந்தமாக இருக்க முடிந்தால் வெளி சூழ்நிலையை கையாள்வது என்பது மிகச் சாதாரணமாக ஆகி விடும்.

உடல் ரீதியான நன்மைகள், ஓய்வு நிலையில் இருந்து திரும்பும் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது. .

முட்டுக்கள் மற்றும் தசைகளுக்கு பயிற்சிகள், நாள்பட்ட நோய்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவது.

முதுகுத்தண்டை பொலிவூட்டில் உருவாக்குகின்ற செயல் முதுகு வலி உடல் சோர்வில் உங்களை விடுகின்றது

மன ரீதியான  பலன்களை கொடுக்கின்றது.

ஞாபக சக்தி மனம் குளிப்பது செயல்திறனை அதிகரிப்பது உடல் மனம் மற்றும் உணர்வுகளை நிலைப் படுத்தி விடுகிறது மன அழுத்தம்.

யோகா

யோகா பலன்கள் அதிகம் அதிகம் அதில் பலவகையான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது.

நம் உடம்பு படபடப்பு மன தவிப்பு ஆகியவற்றில் இருந்து உங்களை விடுவிக்கும் பலருடன் சேர்ந்து அனைவருடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன.

 என நீங்கள் பழகும் முறையும் மேம்படுத்துகின்றது ஆழ்ந்து உணரும் ஆனந்தம், அமைதி, நிறைவு, பெண்களுக்கு வழங்கி விடுகின்றது.

அனைத்துப் பரிமாணங்களிலும் சமநிலையும் ஆற்றலையும் புதிய உயரங்களை எடுத்துச் செல்வதுதான் யோகா .

யோகாஎன்று ஞானிகள் பலர் கூறியிருக்கின்றார்கள்.இது ஒரு உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் இது வெறும் பயிற்சி கிடையாது .

உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு தன்மை தினசரி பயிற்சி செய்து வந்தால் உங்கள் கற்பனை செய்ய இயலாத அளவுக்கு உள்ளேயிருந்து ஆனந்த நிலையை .

நீங்கள் அடையாளம் பொங்கிப் பிரவாகிக்கும்.அதுமட்டுமல்ல வாழ்க்கையை நாம் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு தேவையான திறமைகளை புத்திசாலித்தனம்.

 சக்திகள் என்று நமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பிரமாதமாக யோகா நமக்கு வளர்த்துக் கொள்ள உதவியாக இருக்கிறது.

 எல்லாவற்றுக்கும் முக்கியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இலகுவாக நடத்திக் கொள்கின்றார் கள் தேவையான சூழ்நிலையை உங்களுக்குள்.

 அது வந்து விடுவேன் சிறிது கவனம் செலுத்தி பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு உயிர்த்தண்ணீர் பிரமாதமாக செயல்படுகின்றது.

 உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் இருப்பதை உணர்ந்து விட்டால் பிறகு நீங்கள் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் கற்பனை செய்ய முடியாத.

 ஒரு மனிதனாக நீங்கள் வாழ முடியும்.யோகா பலன்கள் அதிகம் அதிகம் அதில் பலவகையான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது .

நாள் முழுவதும் ஆற்றலையும் கொடுக்கிறது விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும் உதவுகின்றது தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் பிறருடன் பழகுவதில்.

 உயர்ந்த நிலை மனம் தெளிவாக இருப்பது உணர்ச்சிகளில் சமநிலை அடைவது மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்துவது.

 மன அழுத்தம் இயல்பான பயம் மற்றும் படபடப்பு இதிலிருந்து நீங்கள் விடுகின்றீர்கள் நாட்பட்ட நோய்களான அலர்ஜி ஒவ்வாமை தூக்கமின்மை.

 உயர் ரத்த அழுத்தம் உடற்பருமன் சர்க்கரை நோய் முதுகுவலி மற்றும் பலவிதமான நோய்களை இது போக்க வல்லமை இருக்கின்றது.

 யோகாவில், உள்நிலையில் அமைதி ஏற்படும் ஆனந்தம் ஏற்படும் நிறைவு ஏற்படும் வாழ்க்கையில் முக்கியம் நமக்கு ஆனந்தம் அமைதி நிறைவு.

 இது அனைத்தும் யோகாவில் கிடைத்துவிடும் உங்களுக்கு மனம் குறிப்பு திறன் அதிகரித்துவிடும் தன்னம்பிக்கை அதிகமாக ஏற்பட்டுவிடும்.

 ஆஸ்துமா தலைவலி ஒற்றைத் தலைவலி முதுகு வலி கழுத்து வலி அஜீரணக் கோளாறுகள் ஆகியவை சீர்படும்.

தூங்கும் முறை அன்றாடம் செய்யும் பழக்கவழக்கங்கள் தூக்கத்தின் மூளையின் ஓய்வுநிலை படிவம் மிகச்சிறப்பாக அதிகரித்துவிடும்.

 சாதாரணமாக ஆழமான தூக்கத்தில் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஓய்வு சிறந்த ஓய்வு மற்றும் புத்துணர்வை தருகின்றது.

 இந்த யோகா பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள் நீங்குகிறது ஒழுங்கற்ற சுழற்சி குறைகின்றது .

மருத்துவ உதவி எடுத்துக் கொள்வது குறைகின்றது வேலை தடைபடுவது குறைகின்றது தசைப்பிடிப்புகள் குறைகின்றது மனநலம் சார்ந்த அறிகுறிகள் .

குறைகின்றது சினைப்பை நோயை அகற்றுகின்ற மனச்சோர்வு விளக்குகின்றது இவை அனைத்தும் கொடுப்பது சாம்பவி முத்திரை.

 இது மகா முத்ரா என்றும் சொல்வார்கள்.யோகா என்பது வெளி சூழ்நிலையில் நல்வாழ்வை ஏற்படுத்த ஒரு விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம்.

யோகா

சுவாசிக்கும் நுரையீரலை பலப்படுத்துகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகளின் செயல்பாடு இயல்பாக இருக்கின்றது உடலின் கழிவு வெளியேற்றம் .

யோகா என்பது வெளி சூழ்நிலையில் நல்வாழ்வை ஏற்படுத்த ஒரு விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் உள்நிலையில் நல் வாழ்வை.

 அமைத்துக்கொள்ள ஒரு முழுமையான விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் இதில் இருக்கிறது ஒரு ஆசனம் என்பது உடலில் இருக்கும் போது நிலை.

 உங்களது உடலில் எண்ணற்ற நிலைகளை எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அவற்றுள் சில குறிப்பிட்ட நிலைகள் தான் யோகாசனம்.

 என்று அழைக்கப்படுகின்ற யோகா என்றால் உயர்நிலை பரிமாணங்களுக்கு அல்லது வாழ்வின் உச்சபட்ச புரிதலை நோக்கி உங்களை.

 அழைத்துச் செல்வதுதான் யோகா எனவே ஒரு உயர்ந்த சத்தியத்தை நோக்கி உங்களை வழி நடத்தக்கூடிய உடல் இருக்கும்.

 நிலைதான் யோகாசனம் என்றும் அழைக்கின்றார்கள் உடல் மற்றும் மனரீதியான பல பலன்கள் முதுகு வலியிலிருந்து .

நிவாரணம் மூட்டு வலியிலிருந்து நிவாரணம் தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தில் சமநிலை இதயத்தை அதிகமாக மேம்படுத்துகிறது.

 சுவாசிக்கும் நுரையீரலை பலப்படுத்துகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகளின் செயல்பாடு இயல்பாக இருக்கின்றது உடலின் கழிவு வெளியேற்றம் .

செயல்படுகின்றது தசைகள் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை பெறுகின்றது உடல் எடை சீராக இருக்கின்றது தூக்கத்தை மேம்படுத்துகின்றது.

 நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது மீண்டும் வருதல் தாங்கும் ஆற்றல் சக்தி அதிகரித்து உடல் பாகங்களுக்கு இடையே ஒருமித்த செயல்பாடுகள் .

கைகூப்பித் செயல் சமநிலை அதிகரிக்கின்றது மனதில் பதட்டம் மனச் சோர்வு விலை குறைகின்றது கவனம் திறன் மேம்படுகிறது.

 நினைவாற்றல் அதிகரிக்கின்றது கற்றல் திறனை அதிகரிக்கிறது. யோகாவின் மிகக் நல்ல அருமையாக எல்லாவித உறுப்புகளையும் பலப்படுத்துகிறது.

 யோகா சூரிய நமஸ்காரம் சுழற்சியாக செயல்படும் இந்த சூரிய நமஸ்காரம் இருபத்தி நான்கு ஆசனங்களை கொண்டு இருக்கிறது.

 ஆசனங்களை கொண்டிருக்கின்றது சூரிய நமஸ்காரம் சூரிய நமஸ்காரம் என்று அழைப்பதையே பல அர்த்தங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன.

 சூரிய நமஸ்காரம் உங்கள் நாடுகளை திறந்து உங்களுக்குள் இருக்கும் சூரியனை தூண்டிவிடுகிறது

இதன் மூலம் நீங்கள் மிகவும் துடிப்பாக உயிர்ப்புடன் நீங்கள் இருக்க விடுதலை பேணிப் பாதுகாக்கின்ற சூரியனுக்கு தினமும் காலையில் செய்யும் .

ஒரு வழிபாடாக இது அமைகிறது இந்த உடல் இருப்பதன் காரணமே சூரியன்தான் இல்லையா இந்த கலாச்சாரத்தில் வழிபாடு செய்வது.

 என்றால் சில சடங்குகள் செய்வதோ அல்லது சில மந்திரங்களை முணுமுணுப்பது கிடையாது .

உங்கள் முழு உடலுமே சூரியனாக ஆக்குவதுதான் இந்த வழிபாடு இங்கு வழிபடும் முறையும் இந்த நிலையில்தான் நீங்கள் செய்யும் யோகா .

அனைத்தும் அதிகப்படியான எடை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குறைந்துவிடும் யோகா ஒரு உடற்பயிற்சியாக மட்டும் செயல்படுவது கிடையாது .

அது உங்கள் அமைப்புகளை புத்துணர்வும் கூட்டி நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடாமல் இருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை உங்களுக்குள் எதிர்கொண்டு .

வருகிறது உங்கள் உடலுக்குள் ஓரளவு விழிப்பு தன்மை வந்து விட்டாலே அதற்கு எது தேவையோ அதை மட்டும்தான் உடல் உண்டாகின்றது.

 அதற்கு மேல் எதையும் அது உண்ணாது மற்ற உடற்பயிற்சிகளை அல்லது உணவுத் திட்டங்களை கடைபிடித்தல்.

 எப்போதும் உங்களை கட்டிப்பிடித்துக் கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள் ஆனால் யோகா பயிற்சிகள் செய்ய வரும்போது.

 உங்களை நீங்களே கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இதில் இருக்காது நீங்கள் பயிற்சிகளை மட்டும் செய்து வந்தாலே போதும்.

 அதிகமாக உள்ள உணவுகள் உங்கள் அமைப்புகளை யோகா கவனித்துக் கொள்கின்றது இதுதான் யோகாவில் இருக்கும் மிகப்பெரிய நன்மையும்.

 வித்தியாசமும் இல்லாம தங்களும் இதற்கு முற்பட்டது மனித மனதில் மதம் என்ற சிந்தனையை இருந்தால் இருப்பதை இந்த யோகா .

யோகா கலாச்சாரத்தின் சிவன் கடவுளாக பார்க்கப்படுவதில்லை யோகி ஆதி யோசிக்க பார்க்கப்படுகிறார் என்று ஞானிகள் கூறியிருக்கின்றார் .

பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இமாலய பர்வத்தில் ஒரு யோகி தோன்றினான் அவன் யார் எங்கிருந்து வந்தான் .

என்பது யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது பரவசத்துடன் அசைவின்றி அமர்ந்திருப்பவர் நடனமாடி துவங்கி பரவசத்தில் உச்சம் அடைந்து மீண்டும் .

அசைவின்றி அமர்ந்து ஏதோ அதிசயம் என்று எதிர்பார்த்து கூடிய கூட்டம் நாட்கணக்கில் அசைவின்றி அமர்ந்திருந்த யோகியை விட்டு விலகியது.

 உணவு ஓய்வு கழுவில் உடலின் கட்டுப்பாடுகள் தாண்டி அசைவற்ற உடல் ஒரு அதிசயம் என்பதை அவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை.

 ஆனால் ஏழு பேர் மட்டும் யோகியை பின் தொடர்ந்தார்கள் தங்களுக்கும் ஏதாவது கற்றுத்தர வேண்டியது என்று வேண்டினார்கள்.

 பல நாட்களுக்குப் பின் மனமிரங்கிய வகையில் தயார் செய்யும் ஆசனங்களை வழங்கிவிட்டு பரவசநிலையை தொடர்ந்தார்.

 சூரியனின் கதிர் பூமியின் வட பாகத்தில் இருந்து தென்பாகம் திரும்பிய முதல் பவுர்ணமி என்று ஆதியோகி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *