கிராம்பு நன்மைகள் இருக்கின்றன.

கிராம்பு என்பது ஒரு பூவின் உடைய மொட்டு இவை நமக்கு பல நன்மைகள் தருகின்றன. ஒரு வழி நிவாரணியாகவும் ஆன்டி-செப்டிக் மருந்தாகவும் இது செயல்படுகிறது . வீரலட்சுமி

Read more

கிராம்பு மருத்துவ குணங்களுக்காக பயன்பாடு

கிராம்பு மசாலாவாக பயன்படுத்துவது இந்தியாவில் மிகப்பெரும் பரவலாக இருக்கின்றது இதன் அறிவியல் பெயர் சயம் அரோசகம் 9 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு மரம் மட்டும் இடுகிறது. பிரவுன்

Read more
close