ஆரோக்கியமான கூந்தல் வளர வேண்டுமா

கூந்தலில் பிளவுகள் ஏற்படுகின்றது ஒல்லியாக அடர்த்தி குறைந்து காணப்படுகின்றது. ஒரு ஆரோக்கியமான கூந்தல் என்பது இயற்கையான பொலிவுடன் அடர்த்தி நிறைந்து கருமையாக இல்லாத, மற்றும் பிளவுபட்ட முடிகள்

Read more
close