கோவக்காய் மருத்துவ குணங்கள் என்ன.

கோவக்காய் எல்லாவிதமான குழம்பு வகைகளில் தொட்டுக்கொள்ளும், சிறந்த சைடிஷ் ருசி குறித்து பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. காய் உடலுக்கு உணவே மருந்தாக பயன்படுகிறது கொழுப்பு, தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வது

Read more