சிறுநீரகம் நோய் எப்படி கண்டுபிடிப்பது.

சிறுநீரகம் நம் நாட்டிலும் நிறையப் பேருக்கு சிறுநீரக வியாதிகள் இருப்பதே தெரியாமல் இருக்கின்றனர். இந்தியாவில் சுமார் 7 கோடிப் பேர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சிறுநீரக வியாதிகள், ஆரம்ப

Read more