நீரழிவு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள்

நீரழிவு இன்றைய நவீன காலத்தில் நீரழிவு என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயாகி விட்டது. இதற்கு காரணம் நவீன காலத்தில் பழக்க முறைகளும் மாறுபாடு

Read more

நீரழிவு கட்டுப்படுத்தும் சிறந்த உணவுகள்.

நீரழிவு நம்  உணவில் சர்க்கரை இருக்கின்றது, அந்த சர்க்கரை நமது உடலுக்கு ஆற்றலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. உங்கள் உடல் கேட்க தேவையில்லாத அதிகமான சர்க்கரை வேணும் நம் ரத்தத்தில்

Read more
close