பசியே இல்லாத காரணங்கள் நிவர்த்தி என்ன.

அதிக எடை கொண்டவர்கள் எப்போதும் பசி இல்லை என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் பசியுடன் இருந்தாலும் எடை அதிகரிப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டுவார்கள். மலச்சிக்கல் இருந்தால் சாப்பாடு அதிகமாக

Read more
close