ப்ளூடூத் எப்படி இயங்கும் என்பதை காணலாம்.

ப்ளூடூத் செய்வது கம்பியில்லாமல் இசையைக் கேட்பது கம்பியில்லாமல் பேசுவதும், ப்ளூடூத் ஆகும் நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும் சாதனங்களுக்கு இடையிலான கோப்புகளை பரிமாறிக் கொள்ளவும். ப்ளூடூத்

Read more
close