யோகா செய்வதினால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.

யோகா என்ற சொல்லுக்கு ஒன்று சேருதல் என்று பொருள் எல்லாமே உங்கள் அனுபவத்தில் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பது முழுப் பிரபஞ்சத்தையும் , உங்களுக்குள் ஒரு பகுதியாக நீங்கள்

Read more

யோகா தோள்பட்டை வலிக்கு யோகா

யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வதால் ஆசனங்கள் செய்வதால் உடலின் தசைகள் விரிவடைந்து விடுகிறது. கழுத்து மற்றும் தோள் பட்டைகள் அதிக அழுத்தத்தை பெறுவதற்கு தான் இந்த காலத்தில்

Read more

யோகாவும் கோசங்கள் ஜந்து வகை

யோகா ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்தில் ஆரோக்கியத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் இணைப்பு சேர்ந்தால் யோகா என்று பெயர் சுகாதார நிறுவனங்கள், தேசிய நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவத்துறை

Read more

யோகா தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான உதவி

யோகா நீங்கள் அற்புதமான யோசனைகள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் யோகாவை தொடங்கியது ஒரு பெரிய விஷயம் உண்மையிலே உங்களது குறைவான முடிவுகளில் குழப்பம் அடைய கூடாது. உலகெங்கிலுமுள்ள மில்லியன் கணக்கான

Read more
close