ரத்த அழுத்தம் இதன் அறிகுறிகள் என்ன.

பொதுவாக என்பது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்தநாளங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆதிக்கத்தில் இருப்பதுதான் இந்த அழுத்தம் உடலில் சீராக இருக்கவேண்டும்.  இந்த கஷ்டம் நம்முடைய இதயத்துக்குப் போகும்

Read more
close