வெங்காயத்தில் பல நன்மைகள் இருக்கின்றன.

வெங்காயம் ஏராளமான சுகாதார நன்மைகள் இருக்கின்றன அதிகமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் இருக்கின்றன வெங்காயத்தை சாப்பிடுவது உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நல்ல  உடலை உருவாக்க முடியும். சோடியம் பொட்டாசியம்

Read more
close